Elstöd beslutat

Regeringen har vid ett extra regeringssammanträde fattat beslut om förordningen som reglerar ansökan om och utbetalning av stöd. Ansökan om stöd görs hos Skatteverket fr.o.m.den 30 maj.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply