El-koll

Energimarknadsinspektionen (Ei) med samarbetsorganisationen NordREG rapporterar att svenska elkunder oftare jämför elavtal, har bättre koll på sina avtalsvillkor och är mer digitala än för fyra år sedan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply