E-tjänstelegitimation

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) erbjuder offentliga organisationer med e-tjänster, så kallad förlitande part, att teckna DIGG:s avtal för att erbjuda inloggning med e-tjänstelegitimationer.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply