Dödsbo skyldighet – Srf konsulterna

Publicerat 25 maj, 2022

Högsta domstolen (HD) har gett vägledning för hur ett dödsbo är skyldigt att träda in i en rättegång som part för en avliden styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs.

Läs mer