Distansarbete

Statistikmyndigheten (SCB) har analyserat vilka som under perioden januari 2021 till maj 2022 arbetade hemifrån. Arbete hemifrån var vanligast bland statligt anställda kvinnor under corona-pandemin.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply