Deklarera åt dödsboet digitalt | Skatteverket

Deklarationen för ett dödsbo kommer till den adress som dödsboet är registrerad på. Om inget ska ändras går det bra att deklarera digitalt med de förtryckta koderna på deklarationen.

Ifall du ska göra ändringar eller tillägg är det ofta enklast att anmäla ett deklarationsombud. Ett deklarationsombud för ett dödsbo kan logga in och använda e-tjänster för dödsboets räkning. Ansökan för att bli deklarationsombud behöver göras på en pappersblankett som alla dödsbodelägare ska skriva på. Underskrifterna ska också bevittnas av två personer.

– Det kan uppfattas som krångligt men när ansökan är inlämnad blir det betydligt enklare. För den som deklarerar digitalt är fler uppgifter förifyllda, summeringar och överföringar görs automatiskt och det blir färre fel. Dessutom får du en kvittens på att deklarationen är inlämnad, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Framför allt om dödsboet ska deklarera försäljning av värdepapper, försäljning av bostad eller redovisa ett företag är det en stor hjälp att kunna deklarera digitalt och kunna använda Skatteverkets beräkningstjänster. Dessutom blir det enklare att göra eventuella kompletteringar av deklarationen eller att göra andra ändringar om det behövs eftersom den som är deklarationsombud enkelt kan logga in med sin e-legitimation och göra det.

Dödsbon efter personer som avled 2019 ska deklarera i år och så länge alla tillgångar skiftades under förra året och inga inkomster har betalats ut under 2020 blir det också den sista deklarationen. Bra information om att deklarera dödsbo och om hur det går till finns på skatteverket.se.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply