Dämpad arbetsmarknad

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en viss dämpning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa minskade med 96 000 till 359 000.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply