Dags att jämka för 2021 – så kan du undvika kvarskatt

En orsak till kvarskatt kan vara att du har inkomst från flera löneutbetalare, eller pension från flera håll. En annan orsak kan vara att du har hög fastighetsavgift men inga ränteavdrag. Orsak till hög återbäring kan exempelvis vara stora ränteavdrag för bostadslån.

Ett alternativ till att ansöka om jämkning för att undvika kvarskatt, är att du ber din arbetsgivare eller pensionsutbetalare dra lite högre skatt varje månad.

Är du osäker på om du kommer att få kvarskatt så kan du använda tjänsten skatteuträkning.

Du som ska betala kvarskatt i år

Cirka 1,6 miljoner personer har kvarskatt att betala i år. Av dessa är nästan en tredjedel pensionärer. Sista inbetalningsdag är i de flesta fall den 12 november. Det framgår av ditt slutskattebesked vilken dag du senast ska betala, hur mycket du ska betala och hur du kan betala. Det går att betala via bankgiro eller Swish. Med Swish kan du högst betala 15 000 kronor per dygn.

Om du inte betalar digitalt utan vill ha ett inbetalningskort till bankgirot kan du beställa ett sådant från Skatteverket. De skickas inte ut automatiskt numera, eftersom de flesta idag betalar digitalt. Använd aldrig ett äldre inbetalningskort, då det kan vara gammalt bankgironummer.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply