Coronavirusets effekter på ekonomin | Skatteverket

Sedan mitten av maj har antalet ansökningar om tillfälligt anstånd minskat markant. De senaste två veckorna har det i genomsnitt kommit in 185 ansökningar om tillfälligt anstånd per dag att jämföra med vissa dagar i mars och april när det kom in 2500-3000 ansökningar per dag.
I slutet av juni hade Skatteverket fått in totalt 59 000 ansökningar. Antalet företag som beviljats anstånd var 32 000 och det beviljade anståndsbeloppet uppgick till drygt 39 miljarder kronor.

Nära hälften av företagen som beviljats tillfälligt anstånd finns inom branscherna handel, hotell- och restaurang samt verksamheter inom juridik med mera. Sett till andelen företag som har sökt och fått anstånd av samtliga som haft möjlighet att söka utmärker sig hotell- och restaurangverksamhet samt taxitrafik.

Utifrån de momsdeklarationer som har lämnats in för maj kan man se att omsättningen sjunkit med 10 procent eller mer i en klar majoritet av branscherna om man jämför med maj 2019. Omsättningen har sjunkit med mer än 25 procent inom tillverkning (-27%), kultur, nöje och fritid (-35%), uthyrning, fastighetsservice och resetjänster (-36%) samt inom hotell- och restaurangverksamhet (-56%).

En analys av arbetsgivardeklarationerna visar fortsatta nedgångar av lönesummor och antal anställda inom hotell-och restaurangverksamheten i juni 2020 jämfört med juni 2019. Inom transport och magasinering syns en tilltagande negativ förändring, både vad gäller lönesummor och antalet anställda.

Den 30 juni hade Skatteverket tagit emot 3 800 ansökningar om omställningsstöd. Små företag står för över 70 procent av ansökningarna och ansökningsbeloppet ligger i snitt på 38 000 kronor per bolag. Flest ansökningar har kommit från företag inom handel, transport och magasinering, samt hotell och restaurang. Sammanlagt står de branscherna för 60 procent av ansökningarna.

De indikatorer som Skatteverket följer uppdateras minst en gång per månad samt kan direkt kopplas till företagens lönsamhet och tillväxt. Följande sex områden omfattas: anståndsansökningar och beviljade anstånd, preliminära deklarationer, omsättning utifrån momsdeklaration, arbetsgivardeklarationer, skuldutveckling i skattekontot, nyregistreringar och avregistreringar för F-skatt, moms och arbetsgivare. I denna redovisning har omställningsstödet tillkommit. Rapporterna publiceras på skatteverket.se.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply