Nyhetsarkiv – verksamt.se

Sidan blev senast uppdaterad:

Från och med den 1 augusti ska det gå snabbare att registrera ett aktiebolag hos Bolagsverket. Den kortare handläggningstiden gäller dig som ansöker online, istället för på pappersblankett.

Om du registrerar ett aktiebolag online ska Bolagsverkets handläggning ta maximalt fem eller tio dagar, det har regeringen beslutat. Tiden varierar beroende på vilka som bildar bolaget. Ändringarna gäller från och med den 1 augusti 2022.

Bakgrunden till beslutet är ett EU-direktiv som bland annat vill göra det möjligt att på ett enkelt sätt registrera aktiebolag online, både nationellt och inom hela EU.

Starta aktiebolag

Sämre jobbhälsa

Årets Jobbhälsoindex visar att en rad olika indikatorer på ohälsa återkommit under 2022 efter ett mycket positivt jobbhälsoår ifjol – 2021.

Fallande reallöner

Medlingsinstitutet rapporterar om en tilltagande löneökning på 2,5 % och minskade reallöner motsvarande 3,9 %.

Nya lagar och förordningar

Regeringen har publicerat sammanställningen av viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Räntehöjning

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år.

 

 

 

 

Sänkt moms på vissa reparationer

Den 1 juli sänks momsen på vissa reparationer från 12 till 6 procent. Det gäller reparation av cyklar, skor, läderprodukter och hushållslinne. Syftet med den nya lagen är att få fler att laga och återbruka redan tillverkade varor i stället för att köpa nya.

Krisstöd för fjäderfäsektorn

Fram till den 9 augusti kan du som arbetar inom fjäderfäsektorn ansöka om krisstöd om du fått ökade kostnader till följd av det försämrade omvärldsläget. Krisstödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021.

Löneskillnader ökar

En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar för första gången sedan 2007. Trendbrott eller tillfällig pandemieffekt på arbetsmarknaden är för tidigt att säga.

Visselblåsarkanaler

Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Golfsimulatorer

Skatteverket  har utifrån Skatterättsnämndens besked om att tillträde till anläggning där det ges möjlighet att träna och spela golf i simulator omfattas av den lägre skattesatsen för idrott uppdaterar sin vägledning kring idrott.