Bonus malus

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpt miljöstyrning för nya bilar genom ändrade nivåer i bonus malus-systemet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply