Bolags- och föreningsstämmor – Srf konsulterna

Publicerat 25 februari, 2022

Riksdagen har fattat beslut om återinförande av tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen blir gällande fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 31 december 2022.

Läs mer