Boendeläget i Sverige

Boverket presenterar nya fakta kring svenskarnas boendesituation. 56 000 hushåll befinner sig i en svår bostadssituation, de hushåll som har långt pendlingsavstånd uppgår till drygt 2 procent i hela landet.

Läs mer

Inlägget Boendeläget i Sverige dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply