BNP-indikatorn minskar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar var desamma i både december och Q4 jämfört motsvarande perioder föregående år.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply