Besök ”Årets bygge” när Skatteverket inviger sitt nya kontor

Program för dagen
14.20 Katrin Westling Palm, Skatteverkets generaldirektör, inviger lokalerna tillsammans med fastighetsägare Vasakronan
14.30 Guidad rundvandring och möjlighet att ställa frågor till Marcus E Bernhardson, projektledare arbetsplats Kronan

Datum, tid och plats
28 april kl 14.20, Sturegatan 2-4
Ta med presslegitimation och anmäl dig i receptionen.

Anmälan
Anmäl dig till invigningen genom att mejla namn, redaktion och e-postadress till press@skatteverket.se senast onsdag 27 april.

Nya Kronan i centrala Sundbyberg omfattar två nybyggda byggnader och en befintlig som renoverats. Fastigheten har högt ställda hållbarhetskrav med solcellspaneler i fasaden och är självförsörjande på värme genom en geoenergianläggning. På taken finns ca 2 800 kvm egenodlade sedummattor. Sedumet bidrar till förbättrad dagvattenhantering och genom att sänka temperaturerna både inom fastigheten och i närområdet. Delar av husen är byggda med återbrukat material, till exempel teglet i ljusgårdarna och även möbler har återbrukats. Garaget är anpassat för cyklar och el-cyklar med 300 platser för dessa.

Men störst skillnad för de 3000 medarbetarna är kanske det nya arbetssättet. Det finns inte längre några fasta arbetsplatser och kontoret är indelat zoner som är anpassade till vilken arbetsuppgift som ska utföras: aktiv, mellan och tyst zon. Utöver det rymmer lokalerna projektbord, tysta rum och arbetsrum för en – tre personer. Skatteverket som myndighet och arbetsgivare är nu mer rustad för framtiden och dess arbetssätt när det gäller möten, interaktion, hybridmöten, hemarbete etc.

Välkommen!


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply