Belopp och procent

Skatteverket har samlat information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skatter och avgifter, prisbasbelopp samt för olika avdrag som kommer att gälla under 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply