Avbetalningsplaner för pandemianstånd återkallas | Skatteverket

Skatteverket kommer att återkalla avbetalningsplanerna för de företag som har skulder som lämnats till Kronofogden där skulden inte har betalats inom månad. Företagen får ytterligare en månad på sig att betala efter att de har lämnats till Kronofogden för indrivning.

– I ett första skede handlar det om cirka 300 företag som omfattas av återkallelserna. Totalt har 8 646 företag en avbetalningsplan så det är en mindre andel, säger Tomas Envall, sektionschef inom borgenärsverksamheten på Skatteverket.

Sedan mars 2020 har Skatteverket beviljat 58 341 företag tillfälliga anstånd enligt Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Idag har cirka 30 000 företag kvar sina anstånd. Övriga anstånd är återkallade, oftast på eget initiativ av företaget.

Lagen kompletterades i mars 2022 så att företag som har haft anstånd med betalningarna i två år kan beviljas en avbetalningsplan i maximalt 36 månader. Den möjligheten har hittills 8 646 företag utnyttjat.

Det är fortfarande många av de företag som sökt anstånd som inte har nått tvåårs-gränsen, därmed kan de ännu inte ansöka om att få en avbetalningsplan

– Fler företag kommer att ansöka om anstånd med avbetalningsplan framöver i och med att deras anstånd förfaller efter att de utnyttjat sina första två år. I februari förväntar vi oss en tydlig ökning av antalet ansökningar då många anstånd uppnår sin tvååriga gräns, säger Tomas Envall.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply