Återkrav korttidsarbete – Srf konsulterna

Publicerat 20 oktober, 2022

Högsta förvaltningsdomstolens dom om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före respektive under stödperioden har för bedömningen av berättigande till stöd.

Läs mer