Återhämtning på arbetsmarknaden – Srf konsulterna

Publicerat 9 februari, 2021

En viss återhämtning kan skönjas på arbetsmarknaden i jämförelse med föregående år. Under fjärde kvartalet var andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,1%, ner 1,1 procentenheter mot Q4 2019.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply