Arbetsskador under pandemin

Arbetsmiljöverket rapporterar om kraftig ökning av corona-relaterade arbetsskadeanmälningar under 2021 med en ökning på 48 procent jämfört med året innan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply