Arbetsresor

Ett nytt system för arbetsresor införs f.r.o.m. den 1 januari 2023 med regionalt differentierad skattelättnad baserad på avstånd mellan bostad och arbetsplats istället för nuvarande kostnadsbaserad avdragsrätt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply