Arbetslöshetsnivån

Under vecka 24 uppgick arbetslösheten till 412 636 personer, motsvarande en arbetslöshetsnivå på 8,0%. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 55 136 personer, motsvarande en arbetslöshet på 10,6%.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply