Arbetslösheten bedöms minska


Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Stor efterfrågan råder på utbildad arbetskraft dock med ett kompetensgap mellan tillgänglig arbetskraft  och efterfrågan på arbetsmarknaden.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply