Antal sjukdagar

Statistikmyndigheten rapporterar att antalet sjukdagar under sjuklöneperioder i kvartal 3 2022 var 1,81 per anställd, en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply