Ansvarsbegränsning

Högsta Domstolen har bedömt om en stor revisionsbyrå som har anlitats för skatterådgivning hade förutsättningar att tillämpa 36 § avtalslagen på en avtalad ansvarsbegränsning.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply