Ändringsbudget #4 – Srf konsulterna

Publicerat 26 januari, 2021

I årets ändringsbudget #4 tillförs medel för förlängda ersättningar för sjuklönekostnader, karensersättning, tillfälligt hyreskostnadsstöd, omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply