Ändringsbudget #3 – Srf konsulterna

Publicerat 3 februari, 2022

Regeringen har presenterat ändringsbudget #3 innehållande förslag om slopad karenstid för korttidsarbetesstöd, förstärkt evenemangsstöd och kompensation till hushållen för höga elpriser.

Läs mer