AF prognos

Arbetsförmedlingen (AF) gör bedömningen att det blir ökad arbetslöshet under 2023, vilken ändå bromsas av en historiskt hög brist på arbetskraft.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply