A-kasseavgiften skattereduceras

Nya regler för skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassan börjar gälla från och med 1 juli 2022. Medlemmar i en svensk a-kassa får göra en avräkning mot beräknad skatt med 25% av inbetalad avgift.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply