8:de ändringsbudgeten framlagd

Denna ändringsbudget omfattar förlängning av ersättning för karensavdrag och till riskgrupper, viss tillfällig fp, läkarintygsfri tid samt kompensationen för höga sjuklönekostnaden till och med 30 september.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply