67 år den nya pensionsåldern

Regeringen har fattat beslut om att riktåldern för pension höjs från 66 år till 67 år från och med 2027. Riktåldern börjar tillämpas 2026 och  fastställs årligen, sex år innan den aktuella riktåldern blir gällande.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply