360 000 lantbruksfastigheter ska få nya taxeringsvärden

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Nytt för 2023 års taxering är att Skatteverket i första hand beräknar virkesförråd, det vill säga hur mycket skog som finns på fastigheten, utifrån skogliga grunddata – en sammanslagning av laserskannade uppgifter från Lantmäteriet och fältdata från Sveriges lantbruksuniversitet.

– Skatteverket arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla hur taxeringsvärden tas fram. Vi har sett att många fastighetsägare har svårt att beräkna sina virkesförråd på rätt sätt. Det kommer att bli lättare nu, när vi använder oss av skogliga grunddata, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare.

I andra fall har virkesförråden beräknats med den gamla metoden, utifrån fastighetens senaste taxering och beräknad årlig tillväxt. Oavsett hur Skatteverket räknat fram virkesförrådet kan man som fastighetsägare ändra de förifyllda uppgifterna. Om man anser att uppgifterna inte stämmer, exempelvis på grund av avverkning eller stormfälld skog, måste man själv räkna om virkesförrådet och ändra uppgiften i sin deklaration.

– Deklarationen ligger till grund för fastighetens taxeringsvärde, så det är viktigt att man kontrollerar att uppgifterna i deklarationen stämmer, Jerker Wesslén.
Fastighetstaxeringen öppnar måndag 12 september. Då kan man se sitt föreslagna taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk. Av 360 000 fastighetsägare kommer ungefär 20 000 få en deklaration, och ungefär 340 000 får ett förslag till nytt taxeringsvärde.

Den 1 november är sista dagen att deklarera sin fastighet eller ändra sitt förslag till nytt taxeringsvärde. Pappersblanketterna skickas ut sista veckan i september. Att deklarera via e-tjänsten minskar risken för fel, och deklaranten får en kvittens med specifikation på de inlämnade uppgifterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply