2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2017-2019 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Taxeringsvärdena för fastigheter beräknas öka med i genomsnitt 17 procent, men med stora variationer i landet. Mest ökar taxeringsvärdena i Dalarnas län, med 25 procent. Den minsta ökningen finns i Stockholms län, med 3 procent.

Skatteverket ska fastställa genomsnittliga värdenivåer för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under 2017-2019. En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Den som har en digital brevlåda får brev om småhustaxeringen från Skatteverket där. I brevet finns en länk för att logga in i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus, där förslag till nytt taxeringsvärde eller fastighetsdeklaration finns.

– De allra flesta får ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om alla uppgifter stämmer behöver inte något göras, och ett tyst godkännande ges därmed, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

E-tjänsten för fastighetsdeklaration av småhus öppnar den 14 september. I år har det blivit ännu lättare att ändra eller komplettera uppgifter digitalt. I e-tjänsten går det i de flesta fall också att direkt se fastighetens preliminära taxeringsvärde. Pappersblanketterna skickas ut från och med den 30 september.

Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 2 november 2020.

Fakta: 

  • Totalt berörs 2,4 miljoner småhus, varav 70 000 ska deklareras.
  • De allra flesta får en grå pappersblankett, med ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om uppgifterna stämmer behöver man inte göra något. Eventuella ändringar görs enklast via e-tjänsten. Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 2 november 2020.
  • De som får en grön pappersblankett måste deklarera. Enklast är det att deklarera via e-tjänsten.

Förändringar per län inför allmän fastighetstaxering, småhus, 2021

Län

Antal

småhus

Förändring

i procent

Stockholm

311 345

3 %

Uppsala

76 940

12 %

Södermanland

69 619

16 %

Östergötland

94 005

19 %

Jönköping

82 328

23 %

Kronoberg

49 813

21 %

Kalmar

83 039

21 %

Gotland

21 432

23 %

Blekinge

48 588

24 %

Skåne

270 167

21 %

Halland

91 345

17 %

Västra Götaland

357 129

17 %

Värmland

81 835

23 %

Örebro

66 732

20 %

Västmanland

55 937

19 %

Dalarna

102 993

25 %

Gävleborg

77 713

22 %

Västernorrland

68 658

20 %

Jämtland

51 976

23 %

Västerbotten

74 706

22 %

Norrbotten

76 677

18 %

Riket totalt

2 212 977

17 %

Tabellen omfattar småhus med typkod 210 och 220, där uppgifterna om till exempel fastighetens storlek varit samma vid fastighetstaxeringen 2018 och nu, och där samtliga värdefaktorer finns.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply