23 289 företag sökte omställningsstöd

Omställningsstödet beslutades under våren. Det hanteras av Skatteverket och ska hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med förra året på grund av corona-pandemin.

– Vi har haft en omfattande förkontroll redan innan stöden betalades ut, som vi nu också kompletterar med en efterkontroll. De allra flesta företag vill göra rätt, men tyvärr finns det även lycksökare som inte har lagliga avsikter. Vårt jobb är att både göra det enkelt för dem som vill göra rätt och samtidigt förhindra att kriminella aktörer får del av stöden. Det skapar konkurrens på lika villkor, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Skatteverket har startat drygt 1000 fördjupade efterkontroller. Hittills har 19 brottsanmälningar gjorts till Ekobrottsmyndigheten. I de flesta av dessa har utdelning till ägarna skett, trots att man uppgett motsatsen.

– Vanliga fel som upptäckts är att omsättningen visserligen kan ha minskat, men inte på grund av coronapandemin, vilket är ett krav för stödet. Det förekommer också att omsättningen för 2019 anges som högre än den egentligen var, säger Conny Svensson.

Vidare har kostnader för hyra och leasing i vissa fall uppgetts större än i verkligenheten. Det finns också företag som redovisar fasta kostnader de inte haft eller fasta kostnader som inte omfattas. Omsättningen kan även vara räknad på fel månad.

– Felen kan både vara avsiktliga och oavsiktliga, alla detaljer är inte jätteenkla i det här stödet, säger Conny Svensson.

De företag som inte behövde komplettera sina ansökningar har fått pengarna efter cirka en vecka. Skatteverket har hittills betalat ut 1,3 miljarder kronor i stöd. Den siffran kommer att stiga eftersom det kom in många ansökningar de sista dagarna.

I förkontrollen har Skatteverket hittills avslagit cirka 1100 ansökningar om 186 miljoner kronor. Det kan dock finnas olika anledningar till avslag, och behöver inte bero på fusk.

De flesta företag som sökt och fått stöd verkar inom branscherna hotell, restaurang, transport och magasinering.

Nedan finns mer detaljerad statistik över ansökningar och beslutade stöd. Sifforna baseras på Skatteverkets körning av statistik 2 september 2020.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply