180-dagars gränsen stoppas – Srf konsulterna

Publicerat 21 december, 2020

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp gällande nuvarande regelverks krav på bedömning vid dag 180 i ett sjukfall. Detta ska gälla retroaktivt från den 21 december till dess att tidigare aviserade lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft i mitten av mars.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply