RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • SCB ser ökad tillväxttakt
  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att hushållens bostadslån har ökat det senaste året med en tillväxttakt på 6,5 procent. Bolåneräntorna på nya avtal fortsätter att sjunka och är på historiskt låga nivåer.
 • HFD angående rätt till momsavdrag
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bedömt vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt.
 • BFN:s nya svar
  BFN (Bokföringsnämnden) har publicerat nya svar på frågor om kapitalförsäkringar och på hur inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande ska redovisas i specifikationen av förändringar i eget kapital.  
 • Arbetslöshetsnivå
  Arbetsförmedlingen har rapporterat om en generell arbetslöshetsnivå på 7,6 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år är nivån på 9,8 procent.
 • Omprövning korttidsstöd
  De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan fr.o.m. den 13 oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Start av handläggning beräknas vid årsskiftet 2021/2022.
 • Friskvårdslistan tas bort
  Skatteverket tar bort exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter  vid årsskiftet eftersom den inte går att göra komplett och uppdateras i takt med att nya aktiviteter godkänns. Reglerna är intakta.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE