RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • PPI upp 1,5 procent
  Producentprisindex (PPI) steg med 1,5 procent från augusti till september och årstakten var i september 17,2 procent. Samtliga marknader påverkades av höjda elpriser och prisuppgångar på metaller.
 • AF får analysuppdrag
  Arbetsförmedlingen  (AF) får analysuppdrag gällande matchningstjänster som ändamålsenligt stöd samt hur det kan säkras att det finns ett likvärdigt utbud av matchningstjänster i hela landet.
 • Ordinarie regler vid stämmor
  Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.
 • Arbetslöshetsnivån
  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på på 7,4 procent under vecka 42, samma nivå som veckan innan. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår till 9,4 procent.
 • Konkurser i september
  Tillväxtanalys rapporterar att det i september månad inleddes konkurser i 474 företag. Konkurserna ökade därmed med 19 procent jämfört med september 2020.
 • Obegränsat skattskyldig person
  Skatteverkets vägledning för obegränsat skattskyldiga enligt sexmånaders- eller ettårsregeln har uppdaterats. Ettårsregeln kan vara tillämplig på efterföljande anställningar.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE

 • Skattefria coronagåvor
  Året ut kan du som arbetsgivare ge dina anställda en eller flera skattefria coronagåvor till ett värde av totalt 2 000 kronor per person. För att gåvan ska vara skattefri behöver du köpa varan eller tjänsten direkt av leverantören. Presentkort går bra, men du får inte ge bort pengar.
 • Anmäl dig till webbinariet Din produkt, ditt ansvar
  Den 20 oktober anordnar Marknadskontrollrådet i samarbete med Svensk Handel och Sveriges konsumenter webbinaret Din produkt, ditt ansvar, ett digitalt event om marknadskontroll. Årets tema är nya regler, säkra produkter och e-handel.
 • Den 1 oktober startar kampanjen Tänk säkert som hjälper dig att skydda din företagsinformation
  Hur undviker du att ditt företag utsätts för bedrägerier? Hur hanteras företagets lösenord? Har du koll på bluffmejl och sms? Passa på att gå igenom dina rutiner under oktober som är den nationella informationssäkerhetsmånaden.
 • Från den 10 augusti finns det ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang
  Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.
 • Digitala informationsträffar med Tullverket – handel utanför EU
  I juni och september erbjuder Tullverket digitala, kostnadsfria informationsträffar för dig som vill veta mer om vad du behöver tänka på när du handlar med länder utanför EU. Har du fortfarande frågor efter träffen har du möjlighet att få individuell rådgivning.
 • Stärk beredskapen i ditt företag
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information och stöd till dig som vill veta hur du kan stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott. Det kan till exempel handla om cyberattacker, längre elavbrott och personalbortfall vid pandemier.
 • Nyhet för dig inom distansförsäljning
  Den 1 juli träder en ny lag för distansförsäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder i kraft. Det finns redan nu möjlighet att registrera sig för One Stop Shop (OSS) på Skatteverkets webbplats.
 • Minska risken för att företagets information läcker
  I april upptäcktes stora läckage av personlig information i sociala medier. Som företagare behöver du ha koll och vidta åtgärder för att minska risken att känslig information sprids.
 • Omsättningsstöd, omställningsstöd och stöd för korttidsarbete, vad är skillnaden?
  Vad är det egentligen för skillnad mellan de olika företagsstöden som går att söka med anledning av pandemin? Vem kan söka och var söker jag?
 • Information till användare på verksamt.se om Google Analytics
  Verksamt.se använder Google Analytics för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för våra användare. 2020 kom Schrems II-domen, som ogiltigförklarade ett avtal mellan EU och USA som tidigare möjliggjort för oss att använda Google Analytics. Verksamt.se beslutade att avsluta Google Analytics då vi ansåg att användningen av verktyget stred mot domen.