RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • EU Hållbarhetsrapportering
  Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat taxonomiutkast inför kommande krav på enhetligt e-format för hållbarhetsrapporter.
 • BNP minskar
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP minskade med 0,1 % under Q4, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan.
 • E-leg utlänning
  Digg har godkänt den första e-legitimationen för utgivning till personer utan svenskt person- eller samordningsnummer. E-legitimationen är godkänd på tillitsnivå 2.
 • Samfällighet och moms
  Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande delägares inbetalning till en samfällighetsförening och hur detta ska hanteras enligt mervärdesskattelagen.
 • Ökat taxeringsvärde för lantbruksenheter
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen för lantbruksenheter i riket steg med 34 % när 2023 års taxeringsvärden jämförs med år 2022.
 • Arbetsmarknad 2023
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda ökade med 0,2% under Q42023 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 5 063 445 anställda i riket.