RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • BNP-indikatorn minskar
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar var desamma i både december och Q4 jämfört motsvarande perioder föregående år.
 • Skattereduktion inventarier
  Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för egentillverkade inventarier samt beskrivningen av funktionell enhet.
 • Arbetsmarknadsuppgifter
  Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 4 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent. Under januari månad har hittills 4 728 personer varslats om uppsägning.
 • Svagare arbetsmarknadsutveckling
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av.
 • Ändringsbudget
  Regeringen föreslår en ändringsbudget med pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för skatteanstånd  samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina.
 • Skatteanstånd
  Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE

 • Verksamt.se är Sveriges bästa webbplats! 
  Under onsdagseftermiddagen utsågs Sveriges bästa webbplatser och intranät på den digitala WSA-galan. Verksamt.se gick segrande ur striden i kategorin Samhällskommunikation och vann årets Web Service Award och titeln Sveriges bästa webbplats.
 • Nya lagkrav för tobaksfria nikotinprodukter
  Den 1 januari började nya lagkrav för tobaksfria nikotinprodukter att gälla. Lagkraven innebär bland annat att produkter och förpackningar ska märkas med en innehållsdeklaration och hälsovarning.
 • Nya ändringar i upphovsrättslagen
  Den 1 januari fick Sverige en ny uppdaterad upphovsrättslag. Ändringarna bygger på ett EU-direktiv och syftar till att göra EU-ländernas lagstiftning mer lika när det gäller användning av upphovsrättsligt material i en digital miljö.
 • Förslag om utökade möjligheter att skjuta upp din skatteinbetalning
  För att stötta dig som företagare genom energikrisen föreslår regeringen förbättrade möjligheter att skjuta upp preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms.
 • Så kan du förbereda ditt företag för kriser och krig
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att du som företagare har en plan B för att kunna fortsätta bedriva din verksamhet vid kriser och krig. Hur skulle du till exempel hantera avbrott i din verksamhet och vad behövs för att du ska kunna starta upp igen?
 • Nya föreskrifter om starkström
  Den 1 december började tre nya föreskrifter om starkström att gälla. Syftet är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att du som har en elanläggning eller du som utför arbeten på elanläggningar får användbara och begripliga regler.
 • Krav på tydligare priser efter lagändring
  När du sänker priset på en produkt räcker det inte längre att du anger ordinarie pris som jämförelse. Sedan den 1 september måste du även berätta vad priset som lägst har varit under de senaste 30 dagarna.
 • Den 1 november höjs kostnadsräntan på skattekontot
  Den 1 november höjs kostnadsräntan på skattekontot från 1,25 procent till 2,5 procent. Det påverkar företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter på grund av pandemin. Höjningen påverkar också dig som har kvarskatt att betala.
 • Nystartsjobb – ett ekonomiskt stöd för dig som arbetsgivare
  Just nu är det brist på personal i många branscher, men det går att hitta rätt kompetens. Om du funderar på att anställa – nystartsjobb är ett smidigt och enkelt anställningsstöd till dig som arbetsgivare.
 • Den 1 oktober startar kampanjen Tänk säkert som hjälper dig att skydda din företagsinformation
  Hur undviker du att ditt företag utsätts för bedrägerier? Hur hanteras företagets lösenord? Har du koll på bluffmejl och sms? Passa på att gå igenom dina rutiner under oktober som är den nationella informationssäkerhetsmånaden.