RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • Dyr el för företagen
  Statistikmyndighetens (SCB) senaste statistik för augusti visar att svenska företag betalar el på ny rekordnivå. Index för elprisutvecklingen steg från 239 i juli till 385 i augusti.
 • Prövningstillstånd
  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning.
 • Rätt till expertskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om Forskarskattenämnden.
 • Ny tjänst för fastighetsägare
  Skatteverket lanserar en ny e-tjänst som framför allt vänder sig till fastighetsägare och bostadsbolag som upptäcker fel i folkbokföringen och ska rapportera det.
 • Sveriges talman
  Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.
 • Arbetslöshetsnivå
  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE

 • Nystartsjobb – ett ekonomiskt stöd för dig som arbetsgivare
  Just nu är det brist på personal i många branscher, men det går att hitta rätt kompetens. Om du funderar på att anställa – nystartsjobb är ett smidigt och enkelt anställningsstöd till dig som arbetsgivare.
 • Den 1 oktober startar kampanjen Tänk säkert som hjälper dig att skydda din företagsinformation
  Hur undviker du att ditt företag utsätts för bedrägerier? Hur hanteras företagets lösenord? Har du koll på bluffmejl och sms? Passa på att gå igenom dina rutiner under oktober som är den nationella informationssäkerhetsmånaden.
 • Premiär för höstens livesända webbinarier: verksamt.se LIVE: Starta eget
  Den 17 oktober kör vi höstens första livesändning av webbinariet verksamt.se LIVE: Starta eget - ett webbinarium med grundläggande information om att starta eget.
 • Fortsatt möjlighet för företag att söka EU-bidrag
  Du som tillhör kategorin små- och medelstora företag kan söka bidrag ur EUIPO SME Fund för att få hjälp med dina immateriella tillgångar. Sista dag att ansöka är den 16 december 2022 och det är först till kvarn som gäller.
 • Viktig lagändring för dig som har anställda
  Den 30 juni 2022 trädde de nya ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft, och kommer att tillämpas från den 1 oktober 2022. Målsättningen med lagändringen är att få en mer flexibel arbetsrätt samtidigt som den ger de anställda en ökad anställningstrygghet.
 • Gratis webbseminarier om utlandshandel
  Säljer du varor till kunder i andra länder? Då behöver du ta reda på hur du ska göra med momsen. Delta på Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier och få koll på läget.
 • Krisstöd till yrkesfisket, animaliesektorn och växthusproduktion
  Nu kan du som är yrkesfiskare, producent inom animaliesektorn eller växthusföretag som har drabbats av ökade kostnader som en följd av kriget i Ukraina ansöka om ekonomiskt stöd.
 • Nya regler om att starta aktiebolag
  Det har kommit nya regler i aktiebolagsförordningen om att starta aktiebolag. Reglerna grundar sig på ett EU-direktiv som bland annat vill göra det möjligt att anmäla aktiebolag on-line inom hela EU. Reglerna gäller från och med den 1 augusti 2022.
 • Sänkt moms på vissa reparationer
  Den 1 juli sänks momsen på vissa reparationer från 12 till 6 procent. Det gäller reparation av cyklar, skor, läderprodukter och hushållslinne. Syftet med den nya lagen är att få fler att laga och återbruka redan tillverkade varor i stället för att köpa nya.
 • Krisstöd för fjäderfäsektorn
  Fram till den 9 augusti kan du som arbetar inom fjäderfäsektorn ansöka om krisstöd om du fått ökade kostnader till följd av det försämrade omvärldsläget. Krisstödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021.
replica watches