RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • Fler företag vill växa
  Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag som vill växa har svårt att hitta rätt kompetens.
 • Styrränta
  Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.
 • Höstbudgeten
  Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitiken och tillväxt.
 • Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager
  Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § ABL.
 • Arbetsmiljöverket tillsyn
  Cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i en EU-gemensam insats.
 • Utgifter för att söka arbete
  Skatteverket har förtydligat vad som gäller för kostnader för mobiltelefonabonnemang samt bredbandsuppkoppling i samband med arbetssökande.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE

 • Den afrikanska svinpesten påverkar företagen
  Upptäckten av afrikansk svinpest i Fagersta kommun påverkar redan nu många företag. Genom att hålla dig uppdaterad kan du hjälpa till att minska smittspridningen och begränsa konsekvenserna av utbrottet. Du hittar senaste nytt på Jordbruksverkets webbplats.
 • Teamwork är nyckeln till att lyckas med företaget
  Att våga be om hjälp kan vara hela skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och konkurs. Eller det som gör att du överhuvudtaget vågar starta. På verksamt.se finns en tjänst som hjälper dig att hitta företagsrådgivare över hela landet – helt utan kostnad.
 • Elstöd till företag
  Är du företagare med uttagspunkter i elområde 3 eller 4? Då har du möjlighet att söka elstöd hos Skatteverket. Sista dag att söka är den 25 september 2023.
 • Ny utlysning om stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit
  Svenska ESF-rådet har öppnat en ny utlysningsomgång för stöd till dig som företagare som har fått ökade kostnader till följd av Storbritanniens utträde ur EU.
 • Bättre villkor för skapare av litterära verk
  Nu får du som författare eller litterär upphovsperson bättre ekonomiska villkor då regeringen har beslutat att höja biblioteksersättningen och öka antalet stipendier.
 • Dansarrangemang befrias från tillståndskrav
  Från och med den 1 juli behöver du som driver nattklubb eller restaurang inte längre söka tillstånd för att anordna en danstillställning.
 • Hållbarhetsarbete – en lönsam affär
  Visste du att ett genomtänkt hållbarhetsarbete kan göra att du tjänar mer pengar? Vi har träffat Magdalena Holm och Truls Christenson som båda driver lönsamma företag med starkt hållbarhetsfokus.
 • Malin berättar om peppen efter vårt starta eget-webbinarium
  Malin Lindkvist höll just på att starta sitt företag när hon såg en annons i sociala medier om vårt starta eget-webbinarium. Ett tillfälle att träffa flera olika myndigheter, få deras bästa råd och ställa egna frågor.
 • Ansök om elkostnadsstöd om du driver ett elintensivt företag
  Du som driver ett elintensivt företag kan ansöka om stöd för höga elkostnader. Stödet riktar sig till företag som har en hög förbrukning av el i sin verksamhet och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten 2022.
 • Viktiga datum för dig som ska deklarera enskild firma
  Här har vi listat de viktigaste datumen och länkar som är bra att ha koll på för dig som ska deklarera enskild firma. Du kan även se en kort film som beskriver hur preliminär skatt, inkomstdeklaration och slutskattebesked hänger ihop.