RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • Hyresstöd i nettoomsättning
  Hyresvärdens nettoomsättning i samband med omställningsstöd påverkar den månad som stödet avser, rätten till hyresstöd påverkas inte beräkningen av nettoomsättningen för övriga månader. Läs mer Inlägget Hyresstöd i nettoomsättning dök först upp på Srf konsulterna.
 • Förlängning av socialförsäkringsåtgärder
  Regeringen föreslår förlängning av ersättning för karensavdrag, höga sjuklönekostnader, till riskgrupper och deras anhöriga samt läkarintygsfri tid till den 30 september. Läs mer Inlägget Förlängning av socialförsäkringsåtgärder dök först upp på Srf konsulterna.
 • Sjukanmälan under semester gav avsked
  Arbetsdomstolen har givit arbetsgivaren rätt i att avskeda en person som under en semesterresa sjukanmälde sig för den vecka av resan som semester inte var beviljad. Läs mer Inlägget Sjukanmälan under semester gav avsked dök först upp på Srf konsulterna.
 • Jämförelsemånad prövas i HFD
  Högsta förvaltningsdomstolen har antagit ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete. Utfallet kan påverka huruvida personer som har anställts under stödperioden kan omfattas av stödet. Läs mer Inlägget Jämförelsemånad prövas i HFD dök först upp på Srf konsulterna.
 • Arbetslöshetsnivån
  Arbetsförmedlingen fick under vecka 19 in 5 269 nya personer som arbetssökande. Arbetslösheten uppgår till 8,1 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år är nivån 10,2 procent. Läs mer Inlägget Arbetslöshetsnivån dök först upp på Srf konsulterna.
 • Åtal för omställningsstödsbrott
  Ekobrottsmyndigheten  har väckt åtal mot företrädaren för ett bolag inom hotellbranschen och bolagets revisor för grovt omställningsstödsbrott. Fallet upptäcktes av Skatteverket och inga pengar betalades ut. Läs mer Inlägget Åtal för omställningsstödsbrott dök först upp på Srf konsulterna.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE