RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • Riktålder pension
  Regeringen har beslutat om en förordning som fastställt den riktålder för pension som ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern tillämpas vilket för år 2029 blir 67 år.
 • Ny statistik från SCB
  Statistikmyndigheten (SCB) presenterar ny statistik kring näringslivets sammantagna rörelseresultat, vilket ökade med 6,1% under Q1 2023 jämfört Q1 2022.
 • Nybilspriser
  Skatteverket har publicerat föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 för beräkning av den särskilda schablon som gäller vid bilförmån.
 • Fokus kundmöten
  Tillväxtverket har mottagit den första rapporten med rekommendationer för de nio myndigheter som ingår i uppdraget kring två av regeringens fem förenklingspolitiska mål.
 • DAC7 och moms
  Skatteverket har gjort ett förtydligande kring hur en plattformsoperatör enligt DAC7 ska redovisa mervärdesskatt från säljarens ersättning på kontrolluppgift.
 • Ökade krav på transparens
  Riksdagen har utifrån ett EU-direktiv beslutat att företag och koncerner med årliga intäkter över 8 Mdkr ska offentliggöra uppgifter om vilken inkomstskatt som har betalats i olika länder.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE

 • Elstöd till företag
  Nu är det klart att du som driver företag i elområde 3 och 4 kan söka elstöd hos Skatteverket. Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag och föreningar. Du kan söka stödet i en e-tjänst hos Skatteverket som öppnar den 30 maj. Sista dag att söka är den 25 september 2023.
 • Malin berättar om peppen efter vårt starta eget-webbinarium
  Malin Lindkvist höll just på att starta sitt företag när hon såg en annons i sociala medier om vårt starta eget-webbinarium. Ett tillfälle att träffa flera olika myndigheter, få deras bästa råd och ställa egna frågor.
 • Ansök om elkostnadsstöd om du driver ett elintensivt företag
  Du som driver ett elintensivt företag kan ansöka om stöd för höga elkostnader. Stödet riktar sig till företag som har en hög förbrukning av el i sin verksamhet och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten 2022.
 • Viktiga datum för dig som ska deklarera enskild firma
  Här har vi listat de viktigaste datumen och länkar som är bra att ha koll på för dig som ska deklarera enskild firma. Du kan även se en kort film som beskriver hur preliminär skatt, inkomstdeklaration och slutskattebesked hänger ihop.
 • Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag
  Från 23 januari kan du som tillhör kategorin små- och medelstora företag söka bidrag ur EUIPO SME Fund. Du kan söka ersättning och få rabatt på registreringsavgiften för varumärke, design och patent eller på en IP-scanning. En professionell genomgång av företagets immateriella tillgångar.
 • Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit
  Svenska ESF-rådet utlyser nu stöd till dig som företagare som fått ökade kostnader till följd av Storbritanniens utträde ur EU.
 • Verksamt.se är Sveriges bästa webbplats! 
  Under onsdagseftermiddagen utsågs Sveriges bästa webbplatser och intranät på den digitala WSA-galan. Verksamt.se gick segrande ur striden i kategorin Samhällskommunikation och vann årets Web Service Award och titeln Sveriges bästa webbplats.
 • Nya lagkrav för tobaksfria nikotinprodukter
  Den 1 januari började nya lagkrav för tobaksfria nikotinprodukter att gälla. Lagkraven innebär bland annat att produkter och förpackningar ska märkas med en innehållsdeklaration och hälsovarning.
 • Nya ändringar i upphovsrättslagen
  Den 1 januari fick Sverige en ny uppdaterad upphovsrättslag. Ändringarna bygger på ett EU-direktiv och syftar till att göra EU-ländernas lagstiftning mer lika när det gäller användning av upphovsrättsligt material i en digital miljö.
 • Förslag om utökade möjligheter att skjuta upp din skatteinbetalning
  För att stötta dig som företagare genom energikrisen föreslår regeringen förbättrade möjligheter att skjuta upp preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms.