RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • Långa straff för momsbedrägeri
  Tingsrätten har utdömt långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier i karusellhandel med mobiltelefoner och osanna fakturor. Läs mer Inlägget Långa straff för momsbedrägeri dök först upp på Srf konsulterna.
 • Förlängt undantag
  Regeringen föreslår att undantaget från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård till följd av covid-19 bör fortsätta att gälla under 2022. Läs mer Inlägget Förlängt undantag dök först upp på Srf konsulterna.
 • Ansök om hyresstöd
  Från och med den 3 maj är det möjligt att söka hyresstöd avseende lokalkostnader för perioden 1 januari – 31 mars 2021.  Ansökan ska ha kommit in senast den 30 juni 2021. Läs mer Inlägget Ansök om hyresstöd dök först upp på Srf konsulterna.
 • Tullen får utökade möjligheter
  Enligt förslag från regeringen kommer Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU utökas. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år. Läs mer Inlägget Tullen får utökade möjligheter dök först upp på Srf […]
 • Fortsatt höga utgifter för FK
  Försäkringskassans (FK) prognos är att socialförsäkringens utgifter i år blir på liknande nivå som år 2020 på grund av en ökad sjukfrånvaro till följd av coronapandemin samt nyligen införda regeländringar. Läs mer Inlägget Fortsatt höga utgifter för FK dök först upp på Srf konsulterna.
 • Dags för april månads omställningsstöd
  Den 4 maj öppnar Skatteverket tjänsten så företag kan söka omställningsstöd för april 2021. Ansökan kan göras fram till och med 30 juni i år. Reglerna för omställningsstödet är desamma som för tidigare perioder. Läs mer Inlägget Dags för april månads omställningsstöd dök först upp på Srf konsulterna.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE