RSS NYHETER FRÅN SRF KONSULTERNA

 • Bodelning och gåvor
  Högsta domstolen slår fast att när en äldre man under de sista åren av sitt liv genomförde bodelning och gav gåvor till sin hustrun innebar det en kränkning av särkullbarnens laglott.
 • Digitala tjänster för kompetensutveckling
  Åtta myndigheter har fått uppdrag att skapa förutsättningar för digitala tjänster som ska kunna stärka individer mot de kompetensförsörjningsbehov som finns på arbetsmarknaden.
 • Minskad arbetslöshet
  Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.
 • Prisbasbeloppet för 2022
  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2022 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2021.
 • Evenemangsstöd införs
  EU-kommissionen har godkänt det så kallade evenemangsstödet. Stödet avser evenemang som planerats äga rum under perioden juni-december 2021. Skatteverket öppnar tjänsten för stödet den 10 augusti.
 • Nytt resegarantilån
  Kammarkollegiet blir ansvarigt för handläggningen av statligt lån till researrangörer för  återbetalning till resenärer för ombokningsresa. Ansökningsperioden för lånen är den 2–31 augusti i år.

RSS NYHETER FRÅN VERKSAMT.SE

 • Digitala informationsträffar med Tullverket – handel utanför EU
  I juni och september erbjuder Tullverket digitala, kostnadsfria informationsträffar för dig som vill veta mer om vad du behöver tänka på när du handlar med länder utanför EU. Har du fortfarande frågor efter träffen har du möjlighet att få individuell rådgivning.
 • Stärk beredskapen i ditt företag
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information och stöd till dig som vill veta hur du kan stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott. Det kan till exempel handla om cyberattacker, längre elavbrott och personalbortfall vid pandemier.
 • Nyhet för dig inom distansförsäljning
  Den 1 juli träder en ny lag för distansförsäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder i kraft. Det finns redan nu möjlighet att registrera sig för One Stop Shop (OSS) på Skatteverkets webbplats.
 • Minska risken för att företagets information läcker
  I april upptäcktes stora läckage av personlig information i sociala medier. Som företagare behöver du ha koll och vidta åtgärder för att minska risken att känslig information sprids.
 • Omsättningsstöd, omställningsstöd och stöd för korttidsarbete, vad är skillnaden?
  Vad är det egentligen för skillnad mellan de olika företagsstöden som går att söka med anledning av pandemin? Vem kan söka och var söker jag?
 • Information till användare på verksamt.se om Google Analytics
  Verksamt.se använder Google Analytics för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för våra användare. 2020 kom Schrems II-domen, som ogiltigförklarade ett avtal mellan EU och USA som tidigare möjliggjort för oss att använda Google Analytics. Verksamt.se beslutade att avsluta Google Analytics då vi ansåg att användningen av verktyget stred mot domen.
 • Möjlighet till halverad ansökningsavgift för varumärke och design
  Ska du ansöka om varumärkes- eller designskydd i år? Då har du möjlighet att få halva grundavgiften för din ansökan återbetald via ett nytt EU-bidrag.
 • Viktiga datum för dig som ska deklarera en enskild firma
  3–9 mars får du din inkomstdeklaration till din digitala brevlåda som en pdf-fil och den ser ut som den vanliga deklarationen. Från och med den 10 mars hittar du också deklarationen om du loggar in på Mina sidor på skatteverket.se.
 • Nya regler för dig som säljer grön teknik till privatpersoner
  Från 1 januari 2021 kan du erbjuda dina kunder skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik i syfte att underlätta klimatomställningen.
 • RUT-avdrag för fler tjänster
  Fyra nya tjänster ger från och med 1 januari 2021 rätt till rutavdrag, exempelvis möblering av bostad och enklare tillsyn av en bostad. Det gäller för arbeten som är utförda och betalade efter årsskiftet. Dessutom höjs taket för rutavdrag till 75 000 kr per person och år.